Silandele:

Ushicilelo Lwanamuhla Lwebayede News

Funda ushicilelo lwanamuhla lwephephandaba eliyintandokazi yakho

iDigital Edition ilinyela elidijithali lwephephandaba eligayiwe iBayede News. Ungaluthola ushicilelo oluphelele lweBayede News kukhomyutha yakho, kuTablet noma kuSmartphone futhi ufunde noma kunini noma kuphi ngokuthanda kwakho.

 • pheqa amakhasi
 • hlwaya ngokwamagama amqoka
 • thola osekwashicilelwa
 • abelana ngezindaba
 • lalela
 • bheka konke okuqukethwe

iZinhlelo Zokokhokha

Thola iBayede News nomanini, noma kuphi

iZinhlelo Zokokhokha

 1. Imvume yosuku - R20

  Thola imvume yosuku yedijithali

  Zonke izindaba zabakhokhelayo kuphela

  Ukuphawula ngezindaba

  Umbhalwa we-imeyili wansuku zonke

  Azi Kabanzi

iZinhlelo Zokokhokha

 1. Okwedijithali - R30 Ngenyanga

  Thola imvume yenyanga yonke yedijithali

  Ukuphawula ngezindaba

  Umbhalwa we- imeyili wansuku zonke

  Isimemo emicimbini yabakhethekile Izaphulelo emkhiqizweni yeBayede - Iphepha laboHlanga

  Azi Kabanzi

iZinhlelo Zokokhokha

 1. Okwedijithali Nokugayiwe - R50 Ngenyanga

  Thola ngokungenamkhawulo zonke izindaba zabakhokhelayo kuphela

  Ukuphawula ngezindaba ezishicilelewe

  Umbhalwa we-imeyili wansuku zonke

  I-Ephu yeBayede -Iphepha laboHlanga

  Isimemo emicimbini yabakhethekile

  Izaphulelo emkhiqizweni yeBayede -Iphepha laboHlanga

  Ukuhanjiswa kweBayede-Iphepha laboHlanga (ezindaweni ezikhethekile okwamanje)

  Azi Kabanzi

Okuqukethwe yi-ephu

iBayede News Digital Edition inezihloko ezicabangisayo ezikhuluma futhi zenamise umthandi wezindaba.

Lalela

Ukulanda okufunwa kakhulu kuyingxenye enkulu kulabo abathanda ukulalela iphephandaba labo ngenkathi benza okunye noma kulabo abahlushwa ngamehlo

Abelana

Uyaluthanda udaba? Abelana nabanye! Ungathola isixhumanisi ngqo odabeni, ulufake kuFacebook futhi kunoma iyiphi inkundla yokuxhumana

Izilondolozwa

Londoloza izindaba ukuze ubuye uzifunde. Ngokusebenzisa ithuluzi lethu ungaqoqa izindaba zibe ningi ngokthanda kwakho

Funda ungaxhumekile

Yehlisela ocingweni lwakho ushicilelo oludijithali ulufunde noma yikuphi.

Phrinta

Phrinta izindaba nezimpicamagama noma kunini.

Hlwaya

Hlwaya isilulu esiphelele seBAYEDE NEWS kubandakanya izindaba noshicilelo olwedlule lwephepha nyazi.

Ehlisa I-ephu

Thola ushicilelo oluphelele lweBayede News kukhompyutha, kuTablet nakuSmartphone bese ufuna noma nini noma kuphi. Ama-ephu ayatholakala ngokwe-iOS noma ngkwe-Android.

Download app for iOS Download app for Android